Misyon, Vizyon & Kalite Politikası

Misyon, Vizyon & Kalite Politikası
Misyonumuz

Müşterilerimize; değer katan, farklılık yaratan, rekabet güçlerini arttıran teknoloji hizmet ve çözümleri sunmaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve bölge coğrafyasında; yenilikçi, yaratıcı, rekabetçi çözümleri ile teknoloji önderliğini sürdüren, sunduğu ürün ve profesyonel hizmetler ile ilk akla gelen marka olmaktır.

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri, etik değerlere saygılı bir bilgi teknolojileri ortağı olarak; 

 • Kuruluş kurumsal kimliğine bağlı hareket etmek
 • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak
 • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkiliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Çalışanlarımızın aktif katılımı ile kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak
 • Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak ve arttırmak
 • Müşteri şikayetlerini açıklık, tarafsızlık, gizlilik, kolay erişilebilirlik, adalet ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek
 • Müşteri talep ve şikayetlerini anlayarak ürün ve hizmet kalitesini güvence altına almak, sürekli gelişimini sağlamak

Kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
 • İSG ile ilgili belirtilen müşteri şartnamelerine, kanunlara, mevzuatlara, yönetmeliklere ve standartlara uygun çalışmak,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak için OHSAS Yönetim Sistemini eksiksiz uygulamak ve güncelliğini takip etmek,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG Yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirme prensibine göre çalışmak
 • Katılımcı bir yönetim sistemi oluşturmak,
 • İnsan güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sunduğumuz müşterilerimize sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak

İSG politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Politikamız

İstanbul Bilgisayar Danışmanlık ve Güvenlik Sistemleri olarak sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi uyarınca, müşteri talep ve şikayetlerini yasalara ve müşteri koşullarına uygun olarak açıklık, tarafsızlık, adalet ve gizlilik prensipleri doğrultusunda, hiçbir ücret talep etmeden, müşteri odaklı bakış açısı içinde en kısa sürede değerlendirmekteyiz. Müşteri şikayetlerini ele alma yöntemimiz anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde herkesin bilgisine açıktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteninin Amacı
Müşteri Öneri ve Şikayet Süreç Yaklaşımımız

Müşterilerimizden gelen öneri/ şikayetler adil ve tarafsız bir şekilde yasal zorunluluklar çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte, düzenli raporlama alınmakta ve tüm çalışanlarımız bu doğrultuda sürekli iyileştirme hedefi ile çalışmaktadır. Müşteri şikayetleri takip süresince tüm erişim kanallarımız müşterilerimize ve kamuya açıktır. Süreç yaklaşımımızın temelini;

 • Karşılıklı değer yaratan ve sürdürülebilir işbirlikteliği kurulması,
 • Müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ile müşteri ilişkilerinde sürekliliğin yaratılması
 • Kişisel bilgilerin gizli tutulması koşuluyla olabildiğince hızlı, etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması oluşturmaktadır.